LiaMort, teksty znajomych

41113 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 09:29

Na ringu

na skro­ni błyszczy kwaśny pot
dłonie się za­cis­kają w pięści
choć boję się cze­kam na gong
to wszys­tko w głowie się nie mieści

i zab­rzmiał dzwon do­koła wrzask
za­cis­kam zęby wiem że muszę
że jut­ro gdy na­dej­dzie brzask
ja da­lej swoją drogą ruszę

wyg­ram tą walkę - zobaczycie
zwykły człowiek ver­sus życie 

wiersz • przedwczoraj, 02:09

Mo­ja miłość do Ciebie jest zaw­sze tak wielka,
jak wiel­kie są te po­wody,
które mi sa­ma da­jesz
na­wet dla jej też istnienia.. 

myśl • 24 kwietnia 2018, 21:24

* * *

His­to­ria ta choć ry­mem pisana
Praw­dzi­wa, niezmyślana
A jej autor nie jest podmiotem
Ani mo­rałów przedmiotem

Krążyły po wsi różne wieści
Że ja po­mimo lat czterdzieści
Nie wiem jak się ko­bietę pieści

Przy okaz­ji naj­bliżej spowiedzi
Szu­kałem u ple­bana odpowiedzi
Która [...] — czytaj całość

wiersz • 24 kwietnia 2018, 21:21

Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne a zmien­ne to stałe
Co lo­giczne jest tak pros­te jak skomplikowane.. 

myśl • 22 kwietnia 2018, 21:53

Ko­biety fa­cetom do­dają skrzy­deł, al­bo je podcinają... 

myśl • 22 kwietnia 2018, 20:33

Natalia i Adam

Naj­pierw Ona, po­tem On, spot­ka­li się Obo­je.
Po­tem zaś dołączył Bóg - te­raz jest Ich Tro­je.
Błogosławić On Wam będzie, każdej no­cy i za dnia.
Bo to piękna Miłość prze­cież, ser­ce swo­je dziś Wam da.
23.09.2017 r. 

wiersz • 21 kwietnia 2018, 22:54

Wszys­tko to mniej niż nic... 

myśl • 21 kwietnia 2018, 16:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka