LiaMort, teksty znajomych

41367 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Tanatos

Ludzie na mnie patrzą
I widzą mo­je zewnętrze
Po­noć mam depresję
A ja rosnę

A ja kocham swo­je smutki
Gdy opłakuję od­chodzącą jesień
Z każdym opadłym liściem
Jes­tem po­nad śmiercią

Śmierć burzy
Sta­ry porządek
Święty spokój
Brak spokoju
Niesprawiedliwość
Ból

Śmierć to brama
Do lep­sze­go życia
Coś się zaczyna
Coś się kończy

I gdy do­pada mnie
Zewnętrzny smutek
Umieram i rodzę się nowy
Zrzu­cam skórę, li­nieje

I w te­dy jes­tem
po­nad zewnętrzny
Czuję swoją duszę
Jes­tem człowiekiem
Do szpi­ku kości
Bo w niej umieram
I się rodzę nowy 

wiersz • wczoraj, 09:24

*** Przyszła ...

Za­migo­tała
zaszeleściła
dy­wan pod nogami
rozścieliła
pa­letę barw
wy­lała na drze­wa

ciepłym uśmiechem
w lo­kach się skryła
Pa­ni je­sień
przy­była :)...

19.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 08:26

*** Do snu

Ugłaszczę twą twarz
za­nim zaśniesz
składając ka­wałek Nieba
na twe usta

Kocha­nemu ...❤

14.09.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 08:17

*** Szczęście to serca bicie...

Przy­mykam po­wieki
w sku­pieniu czu­je
Twój oddech
jak ogień gorący
w ko­min­ku pali
spełniona w mi­lionie okruszków
zaklęta w tych słowach
doz­na­jemy boskości

Kocha­nemu ...❤

14.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • przedwczoraj, 09:34

***

Ub­ra­na w po­ranną rosę
przychodzę do Ciebie Kochany
ma­luje na drżącym ciele
kon­tu­ry spełnienia
sple­cione szepty
w gorący ogień
się palą
zachłan­nie czer­piemy
siebie nawza­jem
zas­ty­gając
w sym­biozie ekstazy

Kocha­nemu ...❤

18.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • przedwczoraj, 09:21

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler" 

myśl • 17 października 2018, 21:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sol 8