LiaMort, teksty znajomych

41233 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

tylko marzyciel w łzach dostrzega tęcze

tam gdzie cze­ka świt
na­wet wiatr przes­tał tańczyć
wyczekuje
sze­les­tu suk­ni w kwiaty
głupiec
nie wie, że to tyl­ko złudzenie

*cóż z te­go że pełnia lat
us­ta wciąż po­zos­tają chłodne
ty jes­teś księżycem
gdy ja jes­tem słońcem
roz­ciag­nietym  skrzydłami wiatru 

wiersz • wczoraj, 21:13

Naj­le­piej i najłat­wiej pra­cuje się czyimiś rękoma.

z życia:

-sze­fie ja pra­cy się nie boję i lu­bię pra­cować tyl­ko nie mam kim... 

anegdota • przedwczoraj, 21:52

Większość rzeczy w tych cza­sach sa­mi kom­pli­kuje­my... Do­biera­my so­bie do głowy, zas­ta­nawiamy się co ktoś o nas po­myśli... Boimy się po­wie­dzieć wprost ko­muś co czu­jemy, cze­go ocze­kuje­my... Tyl­ko cały czas le­pimy kłębki [...] — czytaj całość

myśl • 19 lipca 2018, 15:51

Za­ryzy­kuj, może nie wszys­tko stra­cone.... Wal­cz, jeszcze nie wszys­tko stracone...
A nikt nie mówił, że będzie łat­wo ;) 
Odtwórz  

myśl • 19 lipca 2018, 15:43

jes­tem skałą, kruszeję 

myśl • 19 lipca 2018, 07:23

Odkąd przes­tałam pat­rzeć w two­je oczy, zgu­biłam klucz do ciebie... 

myśl • 18 lipca 2018, 23:00

* * *

Jak zro­zumieć ten świat
gdzie pod tym sa­mym niebem
pat­rząc w niebiosa
je­den płacąc przek­li­na swój los
py­tając czy tak wygląda piekło
przek­li­na swój czas
a ja tuż za ścianą uśmie­cham się
do słońca, które prze­biło chmury
tak właści­wie bez powodu

Ból i ra­dość jak dwa bieguny
Tak da­leko są od siebie
bo od­pychają się
lecz pod tym sa­mym niebem
tworzą je­den świat 

wiersz • 18 lipca 2018, 10:51

są drzwi, do których zgu­biono klucze...

zainspirowana 

myśl • 17 lipca 2018, 23:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA