LiaMort, teksty znajomych

41511 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Nic nas tak nie łączy, jak na­rodo­wa hist(e)oria. 

myśl • dzisiaj, 17:51

Każdy ma swoją mowę, każdy jej in­ter­pre­tację. Kon­sekwen­cje by­wają jeszcze bar­dziej nieprzewidywalne. 

myśl • wczoraj, 22:13

Człowiek, który nie myśli sa­modziel­nie sta­je się narzędziem tych, którzy myślą... 

myśl • wczoraj, 16:18

Mowa wynikająca z mojego prawa

Mo­wa niena­wiści to również chęć wy­syłania na eme­ryturę ko­biet w wieku 67 lat, w mo­men­cie kiedy ich nieco star­sze roczni­kowo ko­leżan­ki przechodziły na eme­rytu­ry w wieku 50 i 55. Mało te­go dostały [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 15:00

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś... 

wiersz • przedwczoraj, 13:12

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem... 

myśl • przedwczoraj, 10:56

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl • przedwczoraj, 08:58

Nie oba­wiam się is­la­mu, nie oba­wiam się za­machów, nie boję się że kościoły zmienią się w mecze­ty, nie boję się że będą pa­lić Bib­lię, nie boję się o zbo­ry, oba­wiam się tyl­ko że ja­ko biały, he­tero­sek­sual­ny mężczyz­na po­pierając ka­pita­lizm, ja­ko naj­lep­szy z możli­wych sys­temów będę od­po­wiadał za każde zło na świecie 

myśl • 14 stycznia 2019, 22:00

*** Lśnienie

Noc ma­luje
de­likat­ne kontury
naszych ciał
twój od­dech tak ciepły
op­la­ta ramiona

wple­ceni w swe biodra
wzbi­jamy się do nieba
opa­damy spełnieni
de­likat­nie niczym jedwab

gdy gwiaz­dy spadły
to my lśniliśmy
na Nieboskłonie

Kochanemu...❤

8.11.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 14 stycznia 2019, 10:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035