LiaMort, ulubione teksty

25486 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Kiedy przep­ro­wadzał się do no­wego do­mu wyrzu­cił wszys­tkie sta­re meb­le. Po­tem sie­dział na podłodze i trochę żałował.
Następnym ra­zem po­myślę, pomyślał. 

myśl • dzisiaj, 07:46

W "pędzącym po­ciągu" szu­kamy sta­bil­nej podłogi. 

myśl • wczoraj, 13:59

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm • wczoraj, 13:03

OŚWIĘCIM

Piętnas­ty czer­wca dwa ty­siące osiem­naste­go ro­ku - piątek szes­nasta, wy­rusza­my. Og­ro­dowa to cu­dow­ne kwiaty os­tróżki, róży i nas­tur­cji, a na Mod­rze­wiowej te wspa­niale roz­kwi­tające og­romne ju­ki, zaś Wieśni­kiem płyną os­tatnie spadłe płatki [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 06:24

Głuptaki
Spi­jali so­bie z dziobków
on z jej - cy­janek,
ona z niego - flegmę. 

myśl • przedwczoraj, 12:19

Od­da­nie" naj­droższą daniną. 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:26

Fraszka" jest dob­rym pre­tek­stem by poz­nać człowieka, który się za nią chowa. 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:11

Wy­ciąga­my ręce (tyl­ko) po rzeczy miłe w dotyku. 

myśl • 16 czerwca 2018, 15:20

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • 15 czerwca 2018, 11:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia